Sylwia Miłkowska

Daj sobie szansę

Z wykształcenia jestem psychologiem – ukończyłam studia psychologiczne w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu na kierunku: Psychologia Kliniczna i Osobowości oraz Psychologia Sądowa. Posiadam także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie uczestniczę w kursach szkoleniach, konferencjach dotyczących metod pracy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.

 

Pracuję jako psycholog ponad osiem lat. Swoją pracę rozpoczynałam w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym, gdzie pracowałam z żołnierzami powracającymi z misji zagranicznych jak również osobami przebywającymi na turnusach rehabilitacji ogólnoustrojowej. Podczas swojej drogi zawodowej miałam okazję pracować także z policjantami, strażakami i pracownikami straży granicznej. Pracowałam grupowo oraz indywidualnie z młodzieżą, dziećmi, osobami dorosłymi, osobami wykluczonymi społecznie oraz osobami niepełnosprawnymi. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami upośledzonymi w stopniu głębokim. Obecnie pracuję również w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu, gdzie stale mam kontakt z dziećmi
i nastolatkami oraz trudnościami z jakimi się mierzą.

 

Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Wykonuję diagnostykę psychologiczną obejmującą m. in.: inteligencję i funkcje poznawcze, osobowość, poziom funkcjonowania na różnych etapach rozwoju oraz ocenę psychologiczną w celu określenia stopnia niepełnosprawności na potrzeby zespołów orzekających