Psychoterapia CBT

Daj sobie szansę

Głównym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, a rzeczywistość każdego z nas różni się, ponieważ nadajemy znaczenia temu, co odbieramy z otoczenia. To, jakie znaczenie nadajemy bodźcom, zależy od wielu czynników, takich jak np. czynniki genetyczne, środowiskowe, trudne doświadczenia itp. W związku z tym, że proces nabywania nowych przekonań odbywa się szybko i automatycznie, zwykle nie dostrzegamy tego jak bardzo zniekształcamy nasz świat wewnętrzny i zewnętrzny. Psychoterapia CBT m.in. pozwala odkryć, jakie interpretacje nadaliśmy danym wydarzeniom celem skonfrontowania ich z rzeczywistością.

zapożyczono z : https://www.cbtherapy.pl/cbt

więcej informacji pod linkiem:

Psychoterapia poznawczo-behawioralna — praktyka oparta na badaniach empirycznych